دوشنبه , آبان ۸ ۱۳۹۶
خانه / شرکت ها / انعقاد قرارداد شرکت

انعقاد قرارداد شرکت

انعقاد قرارداد شرکت

اگر بخواهیم قرارداد شرکتی را به سرانجام برسانیم یا به عبارتی منعقد کنیم ،باید موضوعاتی را مد نظرو مورد بررسی قرار دهیم ، که عبارتند از رضایت شرکا وواجد شرایط بودن آنها برای انعقاد چنین قراردادی . ودیگر اینکه ، شرکت باید دارای موضوعی مشروع باشد.وباید بدانیم که از نظر شکلی نیز قرارداد شرکت، تابع قواعدی خاص است که باید مورد بررسی قرارگبرد.که بررسی آنها را در چند بند مورد بررسی قرار میدهیم .

قابل ذکر است توجه داشته باشیم که، قرارداد شرکت، مانند هر قرارداد دیگری، تابع مقررات مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی است؛ اما این قرارداد، به سبب ویژگیهایش، تابع قواعد خاصی نیز هست که در این بررسی به این قواعد خاص می پردازیم.

۱) رضایت شرکا :
برای ایجاد شرکت باید مراحل مختلفی را طی نمود ، ابتدا طرفین با یکد یگر وعده تشکیل شرکت را عنوان میکنند که این وعده ممکن است کتبی یا شفاهی باشد ، که اگرشفاهی باشد، اثرش در حدود مفاد و محتوای وعده است و به عبارت دیگر، اثر قرارداد شرکت را که به شرکتنامه تعبیر می شود، ندارد.وباید بدانیم که وعده شفاهی وتنها گفتن شرکت باعث تشکیل شرکت نمی شود. و همان طور که مورد بررسی قرار میدهیم ، شرایط دیگری، بسته به نوع شرکت، لازم است تا شرکت تشکیل شود و شخصیت حقوقی پیدا کند ،پس باید توجه داشت که قرارداد شرکت باید با رضایت طرفین منعقد شود، درغیراین صورت فاقد اثر خواهد بود. که در توضیح این مطلب به چند نکته باید توجه داشت .
اول )اینکه با آگاهی کامل بایدرضایت دراصل قرارداد عنوان شده باشد. به عبارت دیگر، قرارداد شرکت در صورتی قرارداد محصوب می شود و صحیح است که شرکا قصد خود را به ایجاد شرکت، اعلام کرده باشند.چرا که قرارداد شرکت باعث میشود طرفین در شرایط مساوی قرارگیرند: مساوی در بردن سود و در تحمل ضرر.علاوه بر این، برخلاف قراردادهای دیگر، در شرکت قصد شرکا ایجاد رابطه ای است که در آن شرکا در یک جهت قرار دارند. در قرارداد شرکت شرکا دارای منافع مشترک اند. وبه موجب همین مطلب قانون گذار رقابت تجارتی شریک با شرکت و یا ورود شریک در شرکت های دیگر را ممنوع اعلام کرده است ماده ۱۳۴ ق.ت)).
دوم )اینکه رضایت شریک یاشرکا نباید از نوع رضایت ناقص باشد. به این معنا که اگر شریک در انعقاد قرارداد مرتکب اشتباه شده باشد، قرارداد شرکت باطل خواهد بود. به این معنا که اگر شریکی در تشخیص شخصیت شرکای دیگر مرتکب اشتباه شده باشد، تعهد او فاقد اثر خواهد بود(ماده ۲۰۱ ق.م). باید قبول کرد که اگر اشتباه شریک در نوع شرکت هم باشد، شرکت باطل است؛ زیرا این نوع اشتباه به ماهیت شرکت مربوط می شود..

۲) واجدشرایط یارسمیت داشتن شرکا :
شرکای شرکت باید واجد شرایط انجام دادن معامله باشند. ومنظور از واجد شرایط بودن، مطابق ماده۲۱۱ قانون مدنی، این است که شریک، بالغ و عاقل باشد.
دراینجا سؤالی مطرح میشودکه آیا در حقوق تجارت لازم است که ،علاوه بر اهلیت موضوع قانون مدنی، شرکای شرکت، بایداهلیت تجاری نیز داشته باشند. به عبارت دیگر، آیا اگر کسی اهلیت تجاری نداشته باشد، یعنی نتواند به امور تجاری بپردازد، می تواند در یک شرکت تضامنی، نسبی یا مختلط شریک شود؟ دادن پاسخ به این سؤال ضروری است؛ چه اگر جواب این باشد که چنین شریکی باید اهلیت تجاری داشته باشد، اگر کسی در انعقاد شرکتی دخالت کند، در حالی که اهلیت تجاری ندارد، شرکت تجاری تشکیل نمی شود؛ چه تعهد چنین کسی به تشکیل یک شرکت تجاری باطل است و نتیجه این خواهد بود اگر برای مثال قصد این بوده است که یک شرکت تضامنی تشکیل شود، شریک فاقد اهلیت، متضامناً مسئول نخواهد بود، بلکه فقط در حدود مقررات قانون مدنی، مسئول پرداخت دیونی خواهد بود که بر اثر مشارکت ایجاد شده است.

در اینجا به برخی از نکات اشاره شد در صورتی که مطلبی برای تکمیل این مقاله دارید در قسمت نظرات به آن اشاره فرمایید .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *